Ceny a kvalita agátovej terasy

Agát ako drevina sa veľmi často používa v  exteriéri na záhradný nábytok, terasy, zábradie, viničné koly, ohrady a pod. Cena surového agátu nie je vysoká, výrobky z neho ale až také lacné nie sú. Prečo je tomu tak? Vyrobiť z agátu, ktorý je pomerne náročný na opracovanie,  kvalitnú exteriérovú terasu je dosť zložitá úloha. Okrem potreby prvotriednych nástrojov a zodpovedajúcej technológie, je problém aj v tom, že agát sa pri sušení krúti a praská. Vyrobiť preto v rozumnej cene decking väčšej dĺžky ako 2 m je klasickou cestou takmer nemožné, alebo prinajmenšom veľmi neefektívne. Preto sú agátové dosky vyrábané technológiou nekonečného spoja, tzv. cinku a sú lepené z množstva kratších kúskov. Okrem zvýšenia výťaže sa zlepšia aj samotné vlastnosti dosky, ktorá je potom stabilnejšia. V tomto bode výrobného procesu  vznikajú najväčšie rozdiely v kvalite a cene hotového produktu. Rozdielne triedenie, odlišná technológia  a použité lepidlo sú najdôležitejším faktorom ovplyvňujúcim cenu agátovej terasovej dosky. Akým spôsobom?

Rozdielne triedenie agátovej dosky

Triedenie materiálu v podstatnej miere ovplyvňuje cenu. Dôkladnejším  triedením (výberom bezvadného dreva) sa zvyšuje odpad, znižuje sa celková výťaž. Ak má výrobca na trhu nižšiu cenu, je potrebné rátať s vadami vo väčšej miere. Vo väčšine prípadov majú tieto vady priamy dopad aj na funkčnosť terasy. Viď obrázky nižšie.

Prasknutý materiál je veľmi nepríjemná vada. Stať sa to pri dreve môže, riziko je ale menšie, pokiaľ materiál nemá hrče, je správne narezaný ( problém vznikne pri čisto radiálnom reze ).

Nesprávne cinkovanie agátu ( chyby pri dĺžkovom lepení )

Výrobcov, ktorí ponúkajú agátové terasové dosky nie je málo. Väčšina z nich podlieha tlaku trhu a snaží sa znižovať cenu produktu. V konečnom dôsledku na to vždy doplatí spotrebiteľ ktorý v nevedomosti a s cieľom ušetriť zvolil lacnejšiu ponuku. Na dĺžkovom nadpájaní dokáže výrobca ušetriť. Zvolí sa lacnejšie lepidlo a používa sa dĺžka cinku ( spoja ) s menšou plochou. Treba si uvedomiť, že terasa je počas svojej životnosti zaťažovaná a kvalita lepeného spoja je to najdôležitejšie a najviac namáhané miesto. Pozrite si fotky nižšie. Všetko sa jedná o produkty niektorých dodávateľov používajúcich cinkový spoj určený na výrobu erohranolov ( dĺžka 10 mm, vhodné  použitie na drevené okná). Taktiež lepidlo aj napriek tomu, že majú certifikát je nevhodné. Agát je mastný, nelepí sa dobre, potrebné je preto používať špeciálne lepidlá. Polotovar musí byť správne vysušený a dĺžka cinkového spoja resp. plocha musí zodpovedať konštrukčnému materiálu. Rozdiely v kvalite spojov sú priamoúmerné cene materiálu. Lacný produkt bude mať životnosť nižšiu.

Ďalšie faktory ovplyvňujúce cenu terasy z agátu

Cena agátovej terasovej dosky môže byť ešte ovplyvnená viacerými faktormi, ktoré už ale na rozdiel od predchádzajúcich majú vplyv iba na cenu. Jedná sa hlavne o predaj bez DPH a všetky variácie súvisiace so šedou ekonomikou. Ďalším faktorom je rozmer a hrúbka dosky. Čím hrubšia a širšia tým drahšia. Hrúbka má priamy súvis s cenou za m3, šírka materiálu navyšuje cenu z dôvodu nižšej výťaže.

Hlavné nedostatky pri inštalácii terasy:

Na terasy je potrebné používať nerezové prvky. Vzdialenosť podkladových hranolčekov nesmie byť väčšia ako 40 cm. Vrchný náter sa musí aplikovať na suchý materiál. Náter musí byť vhodný na agát. Agát je mastný. Vodou riediteľné oleje nie je vhodné dávať na čerstvý materiál. Najlepšie výsledky sú s olejmi, ktoré majú synteticky rozpustné pigmenty.

Ako sa teda pohybujú ceny agátovej terasy?

Cenové rozpätie je veľké. Pohybuje sa od 20,- EUR za necinkovaný materiál po 48,- EUR za dosku šírky 120 mm, s cinkami 15 mm a spojom lepeným najkvalitnejším lepidlom. Cenu môže navýšiť ešte dodatočná povrchová úprava ako škrabanie a pod.

Ceny exotických drevín

Cenové rozpätie je taktiež veľké. Najväčšie rozdiely sú vplyvom rozmerov, kedy dlhší, širší a hrubší materiál je drahší. Taktiež je podstatné  triedenie a zaradenie materiálu. V prípade kúpy je potrebné sa informovať do akej triedy je materiál zaradený a ten si potom porovnať. V EU je vo všeobecnosti uznávané triedenie podľa Asociácie NHLA. Podľa jej triedenia sa delí drevo do určitých kategórií. Odtiaľ sú aj známe označenia FAS, FIF, SEL a pod. Pýtajte si u predajcu znenie noriem a porovnávajte potom dodaný materiál. Ďalším faktorom ovplyvňujúcim cenu je jeho stav z hľadiska vlhkosti. Pokiaľ je drevo sušené, jeho cena je vyššia. Cenu je možné znížiť nákupom materiálu v zmiešanej kvalite, nákupom v menšom rozmere, nákupom väčších množstiev, alebo nákupom od dodávateľa s prebytkom materiálu na sklade, prípadne od dodávateľa, ktorý predáva materiál z rôznych dôvodov v akcii. Momentálne sú ceny na trhu exotických drevín za rozmer 25x145 na úrovni 48-54 EUR/m2 + DPH.  Podstatne drahšia je drevina IPE a niektoré typy špeciálnych drevín.

Cena výslednej terasy z dreva

Cena materiálu ovplyvňuje celkovú sumu za hotovú terasu len čiastočne. Veľmi dôležité sú aj ďalšie položky. Podkladový hranol, skrutky, náter. Podkladový hranol musí byť z materiálu podobných vlastností ako je vrchná doska. Dôležitý je aj jeho rozmer. Úloha podkladného hranolčeka je v niekoľkých rovinách. Je to čiastočne nosný prvok - hlavne v prípadoch nerovného podkladu, ďalej zabezpečuje stabilitu terasy, eliminuje pohyby vrchnej dosky. Ak je použitý nevhodný rozmer alebo materiál,  takmer vždy nastane problém. Dôležitý je aj rozostup hranolčekov. Čím je väčší, je síce terasa lacnejšia, ale aj nestabilnejšia a vrchné dosky sa môžu pokrútiť. Nemenej dôležité sú aj samotné skrutky. Jednoznačne sa doporučujú skrutky nerezové. Vrchný náter by mal byť kvalitný olej, najlepšie s UV filtrom. Ten by mal zabezpečiť, aby  drevo neoxidovalo.

agát prasklina
agát2
agat cerveny
prasknuty cink
agat cink